Màu sắc : 3000k
Kích thước : 100x100x77

Đèn LED âm trần RAY 0108

Mã SP:

Liên Hệ
Màu sắc : 3000k/4000k
Kích thước : Ø 110 x 100 mm

Đèn Led Âm Trần CR100-DR630L

Mã SP: CR100-DR630L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 189.5 x 110 mm

Đèn Led Âm Trần CR150-650L

Mã SP: CR150 - 650L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 189.5 x 99mm,

Đèn Led Âm Trần Cree CR150-1000L

Mã SP: CR150-1000L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 189.5 x 99 mm

Đèn Led Âm Trần Cree CR150-2000L

Mã SP: CR150-1000L

Liên Hệ
Kích thước : Ø 95 x 80 mm
Màu sắc : 2850K

Đèn Led Âm Trần Cree CR80-650L

Mã SP: CR80 - 650L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 163x 148 mm

Đèn Led Âm Trần Cree LR150-2000L

Mã SP: LR150-2000L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 218 x 148 mm

Đèn Led Âm Trần Cree LR200

Mã SP: LR200

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K
Kích thước : Ø 189,5 x 100 mm

Đèn Led Âm Trần Cree LR6-1000L

Mã SP: LR6-1000L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K
Kích thước : Ø 50x61 mm

Đèn Led Âm Trần RAY 0101

Mã SP: RAY 0101

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K,4000K
Kích thước : Ø82x81

Đèn Led Âm Trần RAY 0102

Mã SP:

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K, 4000K
Kích thước : Ø82x70

Đèn LED âm trần RAY 0103

Mã SP:

Liên Hệ