Màu sắc : 3000k/4000k
Kích thước : Ø 110 x 100 mm

Đèn Led Âm Trần CR100-DR630L

Mã SP: CR100-DR630L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 189.5 x 110 mm

Đèn Led Âm Trần CR150-650L

Mã SP: CR150 - 650L

1,000,000₫ 100,000₫
Màu sắc : 3000K
Kích thước : Ø 102 x 80 mm

Đèn Led Âm Trần Cree CR100-680L

Mã SP: CR100-680L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 189.5 x 99mm,

Đèn Led Âm Trần Cree CR150-1000L

Mã SP: CR150-1000L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 189.5 x 99 mm

Đèn Led Âm Trần Cree CR150-2000L

Mã SP: CR150-1000L

Liên Hệ
Kích thước : Ø 95 x 80 mm
Màu sắc : 2850K

Đèn Led Âm Trần Cree CR80-650L

Mã SP: CR80 - 650L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 163x 148 mm

Đèn Led Âm Trần Cree LR150-2000L

Mã SP: LR150-2000L

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 218 x 148 mm

Đèn Led Âm Trần Cree LR200

Mã SP: LR200

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K
Kích thước : Ø 189,5 x 100 mm

Đèn Led Âm Trần Cree LR6-1000L

Mã SP: LR6-1000L

Liên Hệ