Watts : 750
Màu sắc : 3000k

Đèn led Dẫn Lối B2100-750

Mã SP:

Liên Hệ
Watts : 450
Màu sắc : 3000k

Đèn LED Dẫn Lối Đi Ngoài Trời

Mã SP:

Liên Hệ
Watts : 7000A
Màu sắc : 3000k

Đèn LED Dẫn Lối R3500-700A

Mã SP:

Liên Hệ