ĐIỀU KHOẢN TIẾT LỘ TẬP TIN COOKIE

Trang web này ("trang") sử dụng các tập tin cookie, và có thể cũng sử dụng các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ thứ ba vốn có sử dụng tập tin cookie liên quan đến các dịch vụ của họ. Chúng tôi chấp nhận định nghĩa tập tin cookie như được định nghĩa về mặt kỹ thuật bởi các chỉ thị quản lý được ban hành bởi nghị viện châu âu và hội đồng liên minh châu âu, và cung cấp thông tin về các loại tập tin cookie khác nhau như dưới đây, cũng như thông tin về các loại cookie mà chúng tôi triển khai trên trang này. Sử dụng trang web này, bạn đồng ý các tập tin cookie được lưu trên bất kỳ thiết bị nào truy cập trang này.

Loại tập tin cookie:

Loại 1: các tập tin cookie thực sự cần thiết

Các tập tin cookie Loại 1 cần thiết để cho phép bạn di chuyển quanh Trang này và sử dụng các tính năng của Trang, chẳng hạn như truy cập vào khu vực bảo mật của Trang. Nếu không có các tập tin cookie này, các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, như giỏ mua hàng hoặc thanh toán điện tử, có thể không được cung cấp.

Loại 2 - các tập tin cookie hoạt động

Các tập tin cookie loại 2 thu thập thông tin về cách người truy cập sử dụng Trang này, chẳng hạn những được truy cập thường xuyên nhất, và liệu người truy cập có nhận được thông báo lỗi từ các trang web. Các tập tin cookie này không thu thập thông tin giúp cụ thể xác định một người truy cập. Tất cả các thông tin mà các tập tin cookie này thu thập được tổng hợp và do vậy đây là các thông tin ẩn danh. Những thông tin này chỉ được sử dụng để nâng cao cách Trang hoạt động. Các tập tin cookie loại 2 chỉ thu thập thông tin về việc sử dụng Trang vì lợi ích của các nhà điều hành Trang. Sử dụng Trang này, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu các loại tập tin cookie này trên thiết bị của bạn.

Loại 3: các tập tin cookie chức năng

Các tập tin cookie loại 3 cho phép Trang này ghi nhớ lựa chọn của bạn (chẳng hạn như tên người dùng, ngôn ngữ của bạn hoặc khu vực bạn sinh sống) và cung cấp các tính năng nâng cao, cá nhân hóa hoặc tùy biến hơn. Ví dụ,Trang này có thể cung cấp cho bạn thông tin sản phẩm địa phương hoặc khu vực bằng cách lưu trữ thông tin về khu vực mà bạn hiện đang sinh sống trong một tập tin cookie. Những tập tin cookie này cũng có thể được dùng để ghi nhớ những thay đổi bạn đã thực hiện về kích thước chữ, phông chữ và các phần khác của Trang mà bạn có thể tùy chỉnh. Chúng cũng có thể được dùng để cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu như xem video hoặc bình luận về một blog. Những thông tin mà các tập tin cookie này thu thập có thể được ẩn danh và các tập tin cookie này không thể theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác. Bằng cách sử dụng Trang này để thiết lập tùy chỉnh của bạn, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu các loại tập tin cookie này trên thiết bị của bạn.

Loại 4: các tập tin cookie đích hay cookie quảng cáo

Các tập tin cookie loại 4 được dùng để cung cấp quảng cáo có liên quan nhiều hơn đến bạn và các sở thích của bạn. Chúng cũng được dùng để hạn chế số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo cũng như giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Các tập tin cookie này thường được lưu trên thiết bị của bạn bằng mạng lưới quảng cáo của bên thứ ba, nhưng với sự cho phép của chúng tôi. Những tập tin cookie nhớ rằng bạn đã truy cập Trang này. Thông tin này được chia sẻ với các tổ chức khác như các nhà quảng cáo thứ ba khác, và sẽ được liên kết với chức năng trang web được các tổ chức khác cung cấp. Để rõ hơn, các tập tin cookie Loại 4 thu thập nhiều thông tin nhất về người dùng. Bằng cách sử dụng Trang này để thiết lập tùy chỉnh của bạn, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu các loại tập tin cookie này trên thiết bị của bạn.

CÁC TẬP TIN COOKIE THEO PHIÊN TRUY CẬP VÀ CỐ ĐỊNH

Trang này sử dụng hai loại tập tin cookie của bên thứ ba. Các tập tin cookie theo phiên chỉ được lưu trong tập tin cookie trong khi bạn đang thực sự sử dụng Trang này. Các tập tin cookie cố định được lưu trong một khoảng thời gian cụ thể, nhưng mỗi tập tin cookie có thể có tuổi thọ khác nhau. Các bên thứ ba cũng có thể dùng các tập tin cookie theo phiên và cố định chủ yếu cho các mục đích phân tích và quảng cáo.

Việc sử dụng các tập tin cookie của Trang này không cho phép Trang được thu thập bất kỳ thông tin cá nhân về bạn hoặc thiết bị của bạn. Trang này không sử dụng các tập tin cookie để thu thập thông tin cá nhân và Trang này không sử dụng các dữ liệu đã thu thập được cho các mục đích khác với các mục đích được nêu trong chính sách bảo mật của Trang này.

CÁC TẬP TIN COOKIE ĐƯỢC DÙNG TRÊN TRANG NÀY

CÁCH BẬT/TẮT CÁC TẬP TIN COOKIE:

Nếu bạn muốn quản lý các thiết lập về tập tin cookie của bạn, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.