Sản phẩm liên quan

Ánh sáng : 5000K
Watts : 18W
Góc chiếu : 225°

Đèn LED Tuýp T8-1200

Mã SP: T8-1200

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 11W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CR100-DR630L

Mã SP: CR100-DR630L

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 14W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CR150

Mã SP: CR150

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Ốp Tường R900-05

Mã SP: R900-05

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 0.5W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R805-05

Mã SP: R805-05

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED Đọc Sách Đầu Giường R1601

Mã SP: R1600-03

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 5W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha R1003-05

Mã SP: R1003-05

Liên Hệ Đại Lý