Sản phẩm liên quan

Tiêu đề : Default Title

R1005 B

Mã SP: 1005

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 3°

R1005 A

Mã SP: R1005

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 13°

R1000

Mã SP: R1000

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

R200

Mã SP: R200-10

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 2700K
Watts : 4.8W
Góc Chiếu : 225°

R400

Mã SP: R400

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 20°

R306

Mã SP: R306

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc Chiếu : 100°

CR100-02-P

Mã SP: CR100-02-P

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 100°

CR100-01-P

Mã SP: CR100-01-P

Liên Hệ Đại Lý