Đèn Hồ Bơi

Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc Chiếu : -

Đèn Hồ Bơi RAY-60145

Mã SP: RAY 60145

Liên Hệ

Đèn Ngoài Trời

Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc Chiếu : -

Đèn Hồ Bơi RAY-60145

Mã SP: RAY 60145

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0705

Mã SP: RAY 0705

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 5W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0701

Mã SP: RAY 0701

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0702

Mã SP: RAY 0702

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0703

Mã SP: RAY 0703

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0704

Mã SP: RAY 0704

Liên Hệ

Đèn Trong nhà

Ánh sáng : 3000k
Watts : 0.5W
Góc chiếu : 15°

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0501

Mã SP: RAY 0501

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : -

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0502

Mã SP: RAY 0502

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1W
Góc chiếu : 30°

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0503

Mã SP: RAY 0503

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang RAY-0511

Mã SP: RAY 0511

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 11W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CREE CR100-DR630L

Mã SP: CR100-DR630L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 14W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree CR150-1000L

Mã SP: CR150-1000L

Liên Hệ

Sản phẩm nổi bật trang chủ

Ánh sáng : 3000k
Watts : 0.5W
Góc chiếu : 15°

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0501

Mã SP: RAY 0501

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 36°

Đèn Led Âm Trần RAY-0101

Mã SP: RAY 0101

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 8.7W
Góc chiếu : 15°

Đèn Led Chiếu Điểm MR16

Mã SP: MR16-15 Spot

Liên Hệ

GIẢM 3%

Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc Sách đầu giường RAY-0317

Mã SP: RAY 0317

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Ốp Tường RAY-0506

Mã SP: RAY 0506

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 225°

Đèn LED Tuýp Cree T8-600

Mã SP: T8-600mm

Liên Hệ

Đèn Đường Cree

Tiêu đề : Default Title

Đèn Đường Cree

Mã SP:

Liên Hệ

Đèn LED Cắm Cỏ

Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn led Cắm Cỏ sân vườn RAY-0801

Mã SP: RAY 0801

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED Cắm Cỏ sân vườn RAY-0802

Mã SP: RAY 0802

Liên Hệ

Đèn âm bậc cầu thang

Ánh sáng : 3000K
Watts : 1W
Góc chiếu : 30°

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0503

Mã SP: RAY 0503

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 0.5W
Góc chiếu : 15°

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0501

Mã SP: RAY 0501

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : -

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0502

Mã SP: RAY 0502

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang RAY-0511

Mã SP: RAY 0511

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1W
Góc chiếu : 30°

Đèn Led Dẫn Lối Cầu Thang Picuss II

Mã SP: PICUSS II

Liên Hệ

Sản phẩm liên quan

Tiêu đề : Default Title

BF31953

Mã SP:

Liên Hệ
Tiêu đề : Default Title

DA-0900CR

Mã SP:

Liên Hệ
Tiêu đề : Default Title

DA-1400CR-10W

Mã SP:

Liên Hệ
Tiêu đề : Default Title

DA-3600CR-6W

Mã SP:

Liên Hệ
Tiêu đề : Default Title

DA-3600CS-6W

Mã SP:

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 95 x 95 x 90mm

Đèn Âm Bậc Cầu Thang 70153

Mã SP: 70153

Liên Hệ

Công tắc


Hộp đèn


Thanh Ray

Kích thước : 1m

Phụ kiện Thanh ray đèn LED chiếu điểm

Mã SP: RAY 0205

Liên Hệ

Nguồn điện


Đèn led dây ngoài trời

Ánh sáng : 3000K
Watts : 7.2W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0401

Mã SP: RAY 0401

Liên Hệ
Ánh sáng : RGB
Watts : 7.2W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0402

Mã SP: RAY 0402

Liên Hệ
Ánh sáng : 2700K
Watts : 5W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0403

Mã SP: RAY 0403

Liên Hệ
Ánh sáng : RGB
Watts : 5W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0404

Mã SP: RAY 0403

Liên Hệ

Đèn dẫn lối

Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0803

Mã SP: RAY 0803

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 4W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0804

Mã SP: RAY 0804

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0805

Mã SP: RAY 0805

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000k
Watts : 4.5W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0806

Mã SP: RAY 0806

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 4.5W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0807

Mã SP: RAY 0807

Liên Hệ

Đèn âm trần ngoài trời


Đèn Pha

GIẢM 5%

Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 30°

Đèn pha RAY-0707

Mã SP: RAY 0707

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 5W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0701

Mã SP: RAY 0701

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0702

Mã SP: RAY 0702

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0703

Mã SP: RAY 0703

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0704

Mã SP: RAY 0704

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0705

Mã SP: RAY 0705

Liên Hệ

Đèn Tuýp

Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 225°

Đèn LED Tuýp Cree T8-600

Mã SP: T8-600mm

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : 225°

Đèn LED Tuýp T8-1200

Mã SP: T8-1200

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 24W
Góc chiếu : 225°

Đèn LED Tuýp T8-1500

Mã SP: T8-1500mm

Liên Hệ

Đèn LED Thanh

Ánh sáng : 3000K
Watts : 35W
Góc chiếu : 140°

Đèn LED Thanh LT60

Mã SP: LT60

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LT90

Mã SP: LT90

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LT120

Mã SP: LT120

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LE5535

Mã SP: LE5535

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LG1616C

Mã SP: LG1616C

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LG1616K

Mã SP: LG1616K

Liên Hệ

Đèn Sân vườn

Ánh sáng : 3000K
Watts : 4.5W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0807

Mã SP: RAY 0807

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : -

Đèn Sân Vườn RAY-0601

Mã SP: RAY 0601

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : -

Đèn Sân Vườn RAY-0602

Mã SP: RAY 0602

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : -

Đèn Sân Vườn RAY-0603

Mã SP: RAY 0603

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : -

Đèn Sân Vườn RAY-0604

Mã SP: RAY 0604

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED Sân Vườn RAY-0605

Mã SP: RAY 0605

Liên Hệ

Đèn LED đọc sách đầu giường

Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0324

Mã SP: RAY 0324

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0323

Mã SP: RAY 0323

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0322

Mã SP: RAY 0322

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0321

Mã SP: RAY 0321

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0320

Mã SP: RAY 0320

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0318

Mã SP: RAY 0318

Liên Hệ

Đèn chiếu điểm

Ánh sáng : 3000K
Watts : 8.7W
Góc chiếu : 15°

Đèn Led Chiếu Điểm MR16

Mã SP: MR16-15 Spot

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 10-45°

Đèn LED Chiếu Điểm RAY-0201

Mã SP: RAY 0201

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 30W
Góc chiếu : 10-45°

Đèn LED Chiếu Điểm Ray-0202

Mã SP: RAY 0202

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 10-45°

Đèn LED Chiếu Điểm RAY-0203

Mã SP: RAY 0203

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 15-25°

Đèn LED Chiếu Điểm RAY-0204

Mã SP: RAY 0204

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 35W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Chiếu Sáng Shop RAY-0205

Mã SP: RAY 0205

Liên Hệ

Đèn gắn nổi

Ánh sáng : 3000k
Góc chiếu : 13°
Watts : 10W

Đèn Gắn Nổi Trimless Hotel

Mã SP: RAY-0122

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Góc chiếu : 24°
Watts : 10W

Đèn gắn nổi Trimless Hotel

Mã SP: RAY-0121

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Kích thước : Ø100x100 mm
Watt : 8W

Đèn LED Gắn Nổi Victoria

Mã SP: RAY 0119

Liên Hệ

Đèn Âm trần trong nhà

Ánh sáng : 3000k
Watts : 11W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CREE CR100-DR630L

Mã SP: CR100-DR630L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9.5W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CREE CR150-650L

Mã SP: CR150-650L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 31W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR150-2000L

Mã SP: LR150-2000L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12.5W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR6-1000L

Mã SP: LR6-1000L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 27W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR200

Mã SP: LR200

Liên Hệ
Ánh sáng : 2850K
Watts : 13W
Góc chiếu : 24°

Đèn Led Âm Trần Cree CR80-650L

Mã SP: CR80-650L

Liên Hệ

Đèn tường ngoài trời

Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Ốp Tường RAY-0506

Mã SP: RAY 0506

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : -

Đèn LED Ốp Tường RAY-0508

Mã SP: RAY0508

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : -

Đèn LED ốp tường RAY-0509

Mã SP: RAY 0509

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : -

Đèn LED Ốp Tường RAY-0510

Mã SP: RAY0510

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 6W
Góc chiếu : -

Đèn Tường Ngoài Trời R6000-6W

Mã SP:

Liên Hệ


Đèn Panel trong nhà

Ánh sáng : 3000K
Watts : 34W
Góc chiếu : 120°

Đèn Led Panel Cree FP14-32L

Mã SP: FP14-32L

Liên Hệ
Góc chiếu : 120°
Watts : 34W
Ánh sáng : 3000K

Đèn Led Panel Văn Phòng FP22-32L

Mã SP: FP22-32L

Liên Hệ


Learn lightĐèn tường trong nhà

Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Ốp Tường RAY-0506

Mã SP: RAY 0506

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : -

Đèn LED Ốp Tường RAY-0510

Mã SP: RAY0510

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : -

Đèn LED Ốp Tường RAY-0508

Mã SP: RAY0508

Liên Hệ