Ánh sáng : 3000K
Watts : 09W
Góc chiếu : 36°

Đèn Trimless Downlight LC2002-09

Mã SP: LC2002-09

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 36°

Đèn Trimless downlight LC2002-15

Mã SP: LC2002-15

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 36°

Đèn Trimless Downlight LC2001-15

Mã SP: LC2001-15

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 36°

Đèn Trimless downlight LC2001-09

Mã SP: LC2001-09

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần LC1025-12

Mã SP: LC1025-12

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần LC1025-09

Mã SP: LC1025-09

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần LC1022-12

Mã SP: LC1022-12

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần LC1022-09

Mã SP: LC1022-09

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần LC1022-07

Mã SP: LC1022-07

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Kích thước : Ø100x100 mm
Watt : 13W

Đèn LED Gắn Nổi Victoria LC1014-13

Mã SP: LC1014-13

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 09W
Góc chiếu : 90°

Đèn LED âm trần LC1023-09

Mã SP: LC1023-09

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 60°

Đèn LED âm trần LC1023-12

Mã SP: LC1023-12

Liên Hệ