Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0704

Mã SP: RAY 0704

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0702

Mã SP: RAY 0702

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : -

Đèn LED ốp tường RAY-0509

Mã SP: RAY 0509

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED Sân Vườn RAY-0605

Mã SP: RAY 0605

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : -

Đèn Sân Vườn RAY-0604

Mã SP: RAY 0604

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : -

Đèn Sân Vườn RAY-0603

Mã SP: RAY 0603

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : -

Đèn Sân Vườn RAY-0602

Mã SP: RAY 0602

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : -

Đèn Sân Vườn RAY-0601

Mã SP: RAY 0601

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0324

Mã SP: RAY 0324

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn Led đọc sách đầu giường RAY-0319

Mã SP: RAY 0319

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn Led đọc sách đầu giường RAY-0316

Mã SP: RAY 0316

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0315

Mã SP: RAY 0315

Liên Hệ