Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn Led đọc sách đầu giường RAY-0314

Mã SP: RAY 0314

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0313

Mã SP: RAY 0313

Liên Hệ
Ánh sáng : 2700K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0309

Mã SP: RAY 0309

Liên Hệ
Ánh sáng : 2700K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn Led đọc sách đầu giường RAY-0308

Mã SP: RAY 0308

Liên Hệ
Ánh sáng : 2700K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0307

Mã SP: RAY 0307

Liên Hệ
Ánh sáng : 2700K
Watts : 3W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0306

Mã SP: RAY 0306

Liên Hệ
Ánh sáng : 27000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0305

Mã SP: RAY 0305

Liên Hệ
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°
Ánh sáng : 2700K

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0304

Mã SP: RAY 0304

Liên Hệ
Tiêu đề : Default Title

Đèn Đường Cree

Mã SP:

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : -

Đèn LED Ốp Tường RAY-0510

Mã SP: RAY0510

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : -

Đèn LED Ốp Tường RAY-0508

Mã SP: RAY0508

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Ốp Tường RAY-0506

Mã SP: RAY 0506

Liên Hệ