Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0302

Mã SP: RAY 0302

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watt : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0301

Mã SP: RAY 0301

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 23°

Đèn led Cắm Cỏ sân vườn LC5004-05

Mã SP: LC5004-05

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha LC5002-07

Mã SP: LC5002-07

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 23°

Đèn Led Cắm Cỏ sân vườn LC5004-10

Mã SP: LC5004-10

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3
Góc chiếu : 15

Đèn sân vườn 30108-3W

Mã SP: LC5001-03

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 13°

Đèn Pha LC5003-05

Mã SP: LC5003-05

Liên Hệ
Tiêu đề : Default Title
Ánh sáng : 3000K
Watts : 08

Đèn Pha Ray LC5006-08

Mã SP:

Liên Hệ
Tiêu đề : Default Title

Đèn Panel F22'' - 600x600 - 01

Mã SP: Đèn Panel F22'' - 600x600 - 01

Liên Hệ
Tiêu đề : Default Title

Led dây Controller 01

Mã SP:

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 31W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR150-2000L

Mã SP: LR150-2000L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12.5W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR6-1000L

Mã SP: LR6-1000L

Liên Hệ