Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : 36°

Đèn LED âm trần The Art Series

Mã SP: RAY 0105

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 10°

Đèn LED âm trần RAY-0114

Mã SP: RAY 0114

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 10°

Đèn LED âm trần RAY-0113

Mã SP: RAY 0113

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 30W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED âm trần RAY-0112

Mã SP: RAY 0112

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 15°
Watts : 15W

Đèn LED âm trần RAY 0111

Mã SP: RAY 0111

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0110

Mã SP: RAY 0110

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 20W
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0109

Mã SP: RAY 0109

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0108

Mã SP: RAY 0108

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : 38°

Đèn LED Âm Trần RAY-0107

Mã SP: RAY 0107

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 11W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Âm Trần RAY-0104

Mã SP: RAY 0104

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : Ø82x70
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0103

Mã SP:

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K,4000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 38°

Đèn Led Âm Trần RAY-0102

Mã SP: RAY 0102

Liên Hệ