Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm R202

Mã SP: R202

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 2700K
Watts : 07W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm R205

Mã SP: R205

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 2700K
Watts : 05W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED Chiếu Điểm  R203

Mã SP: R203

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 2700K
Watts : 09W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED Chiếu Điểm  R204

Mã SP: R204

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 2700K
Watts : 06W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED Chiếu Điểm R201

Mã SP: R201

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 2700K
Watts : 05W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED Chiếu Điểm R215

Mã SP: R215

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

R200

Mã SP: R200-10

Liên Hệ Đại Lý