Ánh Sáng : 3000K
Watts : 8.6w

Đèn PROLED Chiếu Thẳng R500-0709

Mã SP: R500-0709

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 28w

Đèn PROLED Chiếu Thẳng R500-5470

Mã SP: R504-5050

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 8.6w

Đèn PROLED Chiếu Thẳng R501-0709

Mã SP: R501-1613B

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 28w

Đèn PROLED Chiếu Thẳng R502-3535

Mã SP: R502-3535

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 28w

Đèn PROLED Chiếu Thẳng R503-4932

Mã SP: R503-4932

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 42w

Đèn PROLED Chiếu Thẳng R507-7477

Mã SP: R507-7477

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 28W

Đèn PROLED Thanh Gỗ R505-5535

Mã SP: R505-5535

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 8.6

Đèn PROLED Thanh Gỗ R506-5535B

Mã SP: R506-5535B

Liên Hệ Đại Lý