Ánh Sáng : 3000K
Watts : 9.6W
Góc chiếu : 150°

Đèn PROLED R500

Mã SP: R500

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 14.4W
Góc chiếu : 150°

Đèn PROLED R501

Mã SP: R501

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9.6W
Góc chiếu : 180°

Đèn PROLED R502

Mã SP: R502

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 2x14.4W
Góc chiếu : 150°

Đèn PROLED R503

Mã SP: R503

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 2x14.4W
Góc chiếu : 150°

Đèn PROLED R504

Mã SP: R504

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 2x14.4W
Góc chiếu : 150°

Đèn PROLED R505

Mã SP: R505

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 2x14.4W
Góc chiếu : 150°

Đèn PROLED R506

Mã SP: R506

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 2x14.4W
Góc chiếu : 150°

Đèn PROLED R507

Mã SP: R507

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 2x14.4W
Góc chiếu : 150°

Đèn PROLED R508

Mã SP: R508

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 2x14.4W
Góc chiếu : 150°

Đèn PROLED R509

Mã SP: R509

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 4x14.4W
Góc chiếu : 150°

Đèn PROLED R510

Mã SP: R510

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 4x14.4W
Góc chiếu : 270°

Đèn PROLED R511

Mã SP: R511

Liên Hệ Đại Lý