CCT : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R111

Mã SP: R111

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R115

Mã SP: R115

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R116

Mã SP: R116

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R117

Mã SP: R117

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 08W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R119

Mã SP: R119

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R123

Mã SP: R123

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 2x15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R124

Mã SP: R124

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 07W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R125

Mã SP: R125

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

R113

Mã SP: R113

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 05W
Góc chiếu : 15°

R118

Mã SP: R118

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 08W
Góc chiếu : 15°

R120

Mã SP: R120

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 05W
Góc chiếu : 15°

R121

Mã SP: R121

Liên Hệ Đại Lý