Ánh sáng : 3000K
Watts : 11W
Góc chiếu : 24°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0131

Mã SP: MAC 0131

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 11W
Góc chiếu : 24°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0132

Mã SP: MAC 0132

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 15°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0133

Mã SP: MAC 0133

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0134

Mã SP: MAC 0134

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 15°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0135

Mã SP: MAC 0135

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0136

Mã SP: MAC 0136

Liên Hệ