Watts : 10W
Kích thước : 110x50 mm
CCT : 4000K

Đèn Âm Trần R100-P

Mã SP: R100-10-P

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Kích thước : 110x50 mm

Đèn LED Âm Trần R100-G

Mã SP: R100-10-G

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 38°

Đèn LED Âm Trần R102-09

Mã SP: R102-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 11W
Góc Chiếu : 40°, 60°

Đèn LED Chiếu Điểm R104-11

Mã SP: R104-11

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 13
Góc Chiếu : 36°

Đèn LED Chiếu Điểm R112-13

Mã SP: R112-13

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 09W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED Chiếu Điểm R202-09

Mã SP: R202-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 15°,25°,38°

Đèn LED Chiếu Điểm R203-09

Mã SP: R203-09

Liên Hệ Đại Lý