Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 6W
Góc Chiếu : 36°

Đèn LED chiếu điểm LC1004-06

Mã SP: LC1004-06

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 11W
Góc Chiếu : 40°, 60°

Đèn LED chiếu điểm LC1005-11

Mã SP: LC1005-11

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 13W
Góc Chiếu : 36°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0168

Mã SP: LC1007-13

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 11W
Góc Chiếu : 40°/60°

Đèn LED Downlight LC1006-11

Mã SP: LC1006-11

Liên Hệ Đại Lý
Tiêu đề : Default Title
Ánh sáng : 3000K
Watts : 08

Đèn Pha Ray LC5006-08

Mã SP:

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 09W
Góc chiếu : 36°

Đèn Trimless Downlight LC2002-09

Mã SP: LC2002-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 36°

Đèn Trimless downlight LC2002-15

Mã SP: LC2002-15

Liên Hệ Đại Lý