Ánh Sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0162

Mã SP: MAC 0162

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0161

Mã SP: MAC 0161

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0136

Mã SP: MAC 0136

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 15°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0135

Mã SP: MAC 0135

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0134

Mã SP: MAC 0134

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 15°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0133

Mã SP: MAC 0133

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 11W
Góc chiếu : 24°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0132

Mã SP: MAC 0132

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 11W
Góc chiếu : 24°

Đèn Trimless Khách Sạn MAC 0131

Mã SP: MAC 0131

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0114

Mã SP: MAC 0114

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0113

Mã SP: MAC 0113

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0112

Mã SP: MAC 0112

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0111

Mã SP: MAC 0111

Liên Hệ