Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 95 x 95 x 90mm
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang 70153

Mã SP: 70153

Liên Hệ Đại Lý
Màu sắc : 3000K
Kích thước : Ø 92 x 57 x 94mm
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang 70398

Mã SP: 70398

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 14W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree CR150-2000L

Mã SP: CR150-2000L

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 27W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR200

Mã SP: LR200

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 36°

Đèn Led Âm Trần RAY-0101

Mã SP: RAY 0101

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 23°

Đèn led Cắm Cỏ sân vườn LC5004-05

Mã SP: LC5004-05

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc Sách đầu giường RAY-0317

Mã SP: RAY 0317

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 36°

Đèn LED Đọc Sách Đầu Giường RAY-62126

Mã SP: 62126

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 36°

Đèn LED Đọc Sách Đầu Giường RAY-62128

Mã SP: 62128

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1W
Góc chiếu : 45°

Đèn LED Đọc Sách Đầu Giường RAY-L02202

Mã SP: RL02202

Liên Hệ Đại Lý