Ánh sáng : 3000K
Watts : 1W
Góc chiếu : 30°

Đèn âm bậc cầu thang LC6003-01

Mã SP: RAY 0503

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 14W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree CR150-2000L

Mã SP: CR150-2000L

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9.5W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CREE CR150-650L

Mã SP: CR150-650L

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2850K
Watts : 13W
Góc chiếu : 24°

Đèn Led Âm Trần Cree CR80-650L

Mã SP: CR80-650L

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 38°

Đèn LED âm trần LC1010-09

Mã SP: LC1010-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 10°

Đèn LED âm trần RAY-0113

Mã SP: RAY 0113

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 23°

Đèn Led Cắm Cỏ sân vườn LC5004-10

Mã SP: LC5004-10

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 10-45°

Đèn LED Chiếu Điểm RAY-0203

Mã SP: RAY 0203

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0805

Mã SP: RAY 0805

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watt : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0301

Mã SP: RAY 0301

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc Sách đầu giường RAY-0317

Mã SP: RAY 0317

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1W
Góc chiếu : 45°

Đèn Led Đọc Sách Đầu Giường RL02201

Mã SP: RL02201

Liên Hệ Đại Lý