CTT : 4000K
Watts : 08W
Góc chiếu : 15°

R108

Mã SP: R108

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

R113

Mã SP: R113

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 2x10W
Góc chiếu : 15°

R114

Mã SP: R114

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 05W
Góc chiếu : 15°

R118

Mã SP: R118

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 08W
Góc chiếu : 15°

R120

Mã SP: R120

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 05W
Góc chiếu : 15°

R121

Mã SP: R121

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 05W
Góc chiếu : 15°

R122

Mã SP: R122

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 6W
Góc chiếu : 36°

R605

Mã SP: R605

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 08W
Kích thước : 08W: 115 x 51.5 mm

R90

Mã SP: R90

Liên Hệ Đại Lý