Đèn Panel F22'' - 600x600 - 01

Mã sản phẩm: Đèn Panel F22'' - 600x600 - 01

Chất liệu:Loại Led: Watts: Quang thông: Color: Góc chiếu: Kích thước:  Cuộc sống: Nguồn: Ip: Điều chỉnh ánh sáng:

Giá ban đầu

Chất liệu:
Loại Led: 
Watts: 
Quang thông: 
Color: 
Góc chiếu: 
Kích thước:  
Cuộc sống: 
Nguồn:
Ip: 
Điều chỉnh ánh sáng:

Sản phẩm liên quan