Watts : 150W
Kích thước : 86x86x33 mm
Màu sắc : Trắng

Công tắc thông minh cảm ứng RD 001 - RD 002

Mã SP: RD 001 - RD 002

Liên Hệ Đại Lý
Watts : 150W
Kích thước : 86 x 86 x 33 mm
Màu sắc : Đen

Công tắc thông minh cảm ứng RS 011 - RS 012 - RS 013

Mã SP: RS 011 - RS 012 - RS 013

Liên Hệ Đại Lý
Watts : 150W
Kích thước : 86 x 86 x 33 mm
Màu sắc : Trắng

Công tắc thông minh cảm ứng RS 021 - RS 022 - RS 023

Mã SP: RS 021 - RS 022 - RS 023

Liên Hệ Đại Lý
Watts : 150W
Kích thước : 86 x 86 x 33 mm
Màu sắc : Vàng

Công tắc thông minh RS

Mã SP: RS 101 - RS 102 - RS 103

Liên Hệ Đại Lý