Chính sách Bảo mật

Ray Việt Nam  đưa ra chính sách bảo mật này nhằm thể hiện cam kết của công ty chúng tôi đối với sự riêng tư của các bạn. Những điều sau tiết lộ cách chúng tôi thu thập và phổ biến thông tin cho mạng các trang web của Ray Việt Nam  ("Các Trang web"). Vui lòng lưu ý rằng khi bạn truy cập vào bất kỳ liên kết ngoài nào từ Các Trang web của Ray, các trang này có thể có chính sách bảo mật khác đặc trưng cho các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích các bạn đọc tất cả các chính sách bảo mật được áp dụng.

1. Thu thập Thông tin Cá nhân

Ray Việt Nam  có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ nhà hoặc công ty và địa chỉ gửi thư khi bạn truy cập một số khu vực trên các Trang web Ray Việt Nam  vốn dành mua sản phẩm, yêu cầu đăng ký cho một số dịch vụ nhất định, hoặc nếu bạn cần thêm thông tin về những sản phẩm/dịch vụ đó ("Thông tin Cá nhân"). Nếu bạn quyết định đặt trước hoặc mua sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cần phải thu thập một số thông tin bổ sung, như số thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ và ngày hết hạn. Ray Việt Nam  sẽ cho bạn lựa chọn và cung cấp cho bạn phương tiện để hạn chế việc sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn trước khi Ray Việt Nam  sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân vì mục đích khác với mục đích ban đầu mà Thông tin Cá nhân được thu thập.

2. Cách Ray Việt Nam  Thu thập Thông tin Cá nhân

Ray Việt Nam  có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào để thu thập thông tin về bạn, các điểm truy cập máy tính của bạn và trình duyệt web mà bạn sử dụng để kết nối với các Trang web của chúng tôi. Chẳng hạn, các tập tin cookie là các tập tin văn bản dung lượng nhỏ mà chúng tôi đặt trên ổ cứng máy tính hoặc ổ cứng thiết bị của bạn hoặc các thiết bị lưu trữ khác khi bạn truy cập các Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể dùng các tập tin cookie để cá nhân hóa tương tác của bạn với các trang Web của chúng tôi. Bạn không cần phải chấp nhận các tập tin cookie của chúng tôi và bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để hạn chế hoạt động của các tập tin cookie và bạn có thể xóa chúng sau khi chúng đã được cài trên ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ khác của bạn. Nếu bạn không chấp nhận hoặc bạn xóa các tập tin cookie của chúng tôi, một số khu vực trên các trang Web chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn để chạy, hoặc có thể sẽ không hoạt động đúng.

Theo luật pháp của nhiều quốc gia Liên minh châu Âu, bao gồm, nhưng không giới hạn, Vương quốc Anh, Ireland, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Bỉ và Hà Lan, các tập tin cookie có thể được sử dụng, miễn là các cá nhân truy cập đã đồng ý, đã được cung cấp thông tin rõ ràng và toàn diện, đặc biệt về các mục đích mà dữ liệu cá nhân của họ sẽ được xử lý. Ít nhất là tại các quốc gia được nhắc đến bên trên, sự đồng ý có hiệu lực có thể được đưa ra bằng cách dùng thiết lập của trình duyệt, miễn là bạn hành động tích cực. Trước khi sử dụng các trang Web của Ray Việt Nam , chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra thiết lập trình duyệt hiện tại của bạn để chắc rằng các thiết lập này phản ánh sự đồng ý của bạn cho phép Ray Việt Nam  được cài tập tin cookie trên các thiết bị của bạn. . Thông tin về các tùy chọn tập tin cookie của trình duyệt cụ thể của bạn có thể được tìm thấy tại: http://www.allaboutcookies.org.

Ray Việt Nam  cũng có thể thu thập thông tin bổ sung từ trình duyệt web của bạn mỗi khi bạn truy cập các trang Web của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các trang mà bạn truy cập và thời gian dành cho mỗi trang web hoặc khu vực của các Trang web, các chương trình khuyến mãi hoặc quảng cáo mà bạn nhấp chuột vào và các thao tác khác mà bạn thực hiện trong khi sử dụng các Trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể gồm địa chỉ giao thức internet ("IP"), loại trình duyệt của bạn, thời gian mà trình duyệt của bạn được sử dụng để truy cập các Trang web của chúng tôi, và địa chỉ của bất kỳ trang web nào mà bạn có thể sử dụng để liên kết đến Trang web này.

Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet của chúng tôi (được định nghĩa dưới đây) cũng có thể sử dụng các công nghệ web tiêu chuẩn khác để phân tích hoạt động của bạn trong khi truy cập các Trang web của chúng tôi. Những công nghệ này gồm web "beacon", "pixel tag" và "clear gift". Những công nghệ này giúp chúng tôi xác định hiệu quả của các chiến dịch và các chương trình tiếp thị cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cho phép chúng tôi thay đổi các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng được cung cấp trên hoặc thông qua các Trang web của chúng tôi, và giúp xác định cách sử dụng tốt nhất nội dung các Trang web và các đề nghị về sản phẩm và dịch vụ. Một vài thông tin này, bao gồm địa chỉ IP, có thể được lưu trữ trên nhật ký máy chủ của Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet của chúng tôi và có thể có sẵn để sử dụng trong những khoảng thời gian dài.

Tuy Ray Việt Nam  luôn thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ sự riêng tư của các khách truy cập Trang Web của mình, Ray Việt Nam  không thể cam kết rằng lập trình ứng dụng trực tuyến hiện tại sẽ xử lý được thiết lập của mọi trình duyệt hay phù hợp với sở thích về trình duyệt của từng cá nhân. Vui lòng quay lại chính sách bảo mật này để tham khảo những cập nhật tiếp theo về chủ đề này. 
Hơn nữa, Các Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet hoặc Bên thứ Ba được Ủy quyền (được định nghĩa dưới đây) của Ray Việt Nam  có thể áp dụng những công nghệ cho phép thu thập Thông tin Cá nhân theo thời gian và qua nhiều trang web. Ray Việt Nam  đề nghị bạn nên xem lại từng chính sách bảo mật được đăng trên các trang web mà bạn truy cập để hiểu rõ về cách thức thực hành bảo mật trên các trang web này.

3. Lựa chọn

Ray Việt Nam  sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để lựa chọn (chọn tham gia/không tham gia) liệu Thông tin Cá nhân của bạn: (a) được tiết lộ cho bên thứ ba; hoặc (b) sẽ được sử dụng cho một mục đích khác ngoài mục đích mà ban đầu thông tin được thu thập hoặc sau đó được bạn cho phép.

4. Việc Chúng tôi Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân và Không có tính Cá nhân của Bạn

Đôi khi, Ray Việt Nam  có thể sử dụng các dịch vụ của các công ty độc lập để cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, các dịch vụ lưu trữ trang web, xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ đặt và vận chuyển hàng và các cuộc thăm dò khách hàng ("Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet" hoặc "Bên Thứ ba Được Ủy quyền"). Ray Việt Nam  có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet phù hợp. Ray Việt Nam  sẽ không chia sẻ Thông tin Cá nhân với các bên thứ ba bên ngoài mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trong chừng mực cần thiết để hoàn thành yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ được chào bán thông qua các Trang web Ray Việt Nam .

Ray Việt Nam  có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để liên lạc với bạn qua thư, e-mail (miễn là bạn tự nguyện nhận e-mail từ Ray Việt Nam ), hoặc điện thoại để cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về các sự kiện đặc biệt, các dịch vụ mới của Ray Việt Nam , những thông tin hiện tại liên quan đến sản phẩm của chúng tôi, hoặc chương trình khuyến mãi khác mà có thể bạn quan tâm. Nếu bạn là một doanh nghiệp hoặc tổ chức đã lên kế hoạch tổ chức một hội nghị, sự kiện hoặc cuộc họp tại một trong các cơ sở của chúng tôi, Ray Việt Nam  cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với đơn vị tổ chức sự kiện của chúng tôi. Ray Việt Nam  cũng có thể sử dụng địa chỉ e-mail gửi trả để trả lời e-mail mà chúng tôi nhận được từ bạn. Địa chỉ e-mail của bạn sẽ không được sử dụng cho mục đích nào khác hoặc được chia sẻ cho bên thứ ba bên ngoài cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Ray Việt Nam  cũng có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp bảo vệ Ray Việt Nam  và các Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet của chúng tôi khỏi gian lận.

Các cách sử dụng bổ sung thông tin không có tính cá nhân và Thông tin Cá nhân của bạn sẽ cho phép Ray Việt Nam  biến đổi sản phẩm và dịch vụ cụ thể phù hợp nhu cầu của bạn, để giúp tổ chức và quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn hoặc doanh nghiệp của bạn, tiến hành hoạt động kinh doanh, cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng và khách truy cập, để thực hiện các chức năng đã được diễn tả cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin, và thực thi các Điều khoản Sử dụng của Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin tổng hợp không có tính cá nhân để hoàn thiện các Trang web của chúng tôi. Ví dụ, các Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet của chúng tôi có thể báo cáo cho chúng tôi rằng có một số lượng khách nhất định truy cập đến một khu vực nhất định trên các Trang web của chúng tôi, hoặc một số lượng nhất định các doanh nghiệp hoặc một số lượng nhất định các cá nhân hoàn thành mẫu đăng ký của chúng tôi trong một số khu vực nhất định trên Trang web của chúng tôi. Những thông tin như vậy cũng có thể được sử dụng để phân tích hiệu quả các mô hình kinh doanh và quảng cáo của chúng tôi.

Nếu bạn gửi một bản lý lịch hoặc tìm cách hoàn thành các yêu cầu khác về nhân sự, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin chỉ liên quan đến yêu cầu của bạn cho các yêu cầu về nhân sự trong hiện tại hoặc tương lai, và chúng tôi cũng có thể chia sẻ hồ sơ hoặc thông tin về yêu cầu của bạn với các đối tác hoặc chi nhánh kinh doanh của chúng tôi đang có các yêu cầu về nhân sự mà bạn có thể đủ điều kiện.

Ray Việt Nam  cũng có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi cần thiết để: (a) tuân theo một trát hay lệnh của tòa án, (b) hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan khác của chính phủ; (c) thiết lập hoặc sử dụng các quyền pháp lý của chúng tôi, (d) bảo vệ tài sản hoặc sự an toàn của các công ty và nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi; (e) bảo vệ chống lại các yêu cầu pháp lý; (f) giúp điều tra bên trong và bên ngoài, hoặc (g) theo các yêu cầu khác của pháp luật hoặc được pháp luật cho phép. Ray Việt Nam  có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn có liên quan đến việc bán hoặc sáp nhập một trong các công ty của chúng tôi hoặc bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi.

5. Lưu giữ và Bảo mật Dữ liệu

Ray Việt Nam  thực hiện những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet của chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật về mặt vật chất, điện tử, kỹ thuật, tổ chức và thủ tục để hỗ trợ việc bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, và giúp chống lại việc truy cập và tiết lộ trái phép. Chỉ các nhân sự có thẩm quyền của chúng tôi và của các Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet của chúng tôi vốn là những những người thực hiện các chức năng kinh doanh hợp pháp cho Ray Việt Nam  mới được phép truy cập Thông tin Cá nhân của bạn. Mặc dù có những nỗ lực của chúng tôi, bản chất của Internet là có rủi ro về bảo mật. Ray Việt Nam  không thể hứa hẹn, và bạn cũng không nên mong đợi, rằng Thông tin Cá nhân của bạn, các tìm kiếm cá nhân, và các thông tin liên lạc khác sẽ luôn an toàn. Bạn nên cẩn thận cách bạn xử lý và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn hoặc bất kỳ tên đăng nhập hoặc mật khẩu nào mà bạn được yêu cầu phải sử dụng để truy cập các dịch vụ trên các Trang web của chúng tôi.

6. Thu thập Thông tin

Các Trang web của Ray Việt Nam  phù hợp cho mọi lứa tuổi. Nội dung trang web của Ray Việt Nam  không nhằm vào trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân từ trẻ em. Nếu Ray Việt Nam  hoặc các Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet của Ray Việt Nam  nhận thức được rằng một đứa trẻ đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân mà không có sự đồng ý của bố mẹ, thông tin đó sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn thắc mắc về Thông tin Cá nhân có thể đã được gửi đi bởi một đứa trẻ, vui lòng email cho chúng tôi tại địa chỉ hello@rayvietnam.com.

7. Cách Bạn Có thể Truy cập và Thay đổi Thông tin Cá nhân mà Ray Việt Nam  Thu thập

Lần đầu tiên bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký qua trang web của chúng tôi, bạn có thể được đề nghị đăng ký và nhận thêm thông tin bổ sung về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Sau lần sử dụng đầu tiên, bạn có thể thay đổi lựa chọn ban đầu của mình bằng cách liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng qua e-mail tại địa chỉ hello@rayvietnam.com. Trong mỗi e-mail thương mại mà chúng tôi gửi cho bạn chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội để không tiếp tục nhận được những thông tin như vậy. Chúng tôi có thể cần đến đến mười (10) ngày làm việc để xử lý yêu cầu từ chối nhận thông tin của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể đã chia sẻ thông tin của bạn với một trong các Bên Thứ ba được Ủy quyền của chúng tôi trước khi bạn thay đổi tùy chỉnh nhận thông tin của bạn, và bạn có thể tiếp tục nhận được e-mail trong một thời gian ngay cả sau khi bạn đã từ chối nhận thông tin. Hướng dẫn tuân thủ e-mail của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cho phép chúng tôi gửi cho bạn e-mail về giao dịch và quan hệ khách hàng mà không cung cấp cho bạn cơ hội để từ chối nhận những loại e-mail đó.

Đối với những người sử dụng trang web tại Liên minh châu Âu, chúng tôi được pháp luật yêu cầu thông báo cho bạn biết rằng Thông tin Cá nhân của bạn đôi khi có thể được truy cập bởi những cá nhân sống trên toàn thế giới kể cả những quốc gia mà Ủy ban châu Âu đã quyết định không cung cấp cùng một mức độ bảo vệ dữ liệu như tại quốc gia của bạn. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin đó phù hợp với chính sách bảo mật của Ray Việt Nam , kể cả việc chuyển giao Thông tin Cá nhân của bạn qua các biên giới quốc tế đến bất kỳ khu vực pháp lý nào trên thế giới, như đã được cho phép bởi luật pháp địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn tại Hoa Kỳ.


Hoa Kỳ có thể không có luật bảo mật dữ liệu cung cấp cùng một mức độ bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn như là những luật được xây dựng theo sự chỉ đạo của Liên minh châu Âu, tuy nhiên, hãy yên tâm rằng Ray Việt Nam  sẽ tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc được quy định trong chính sách bảo mật này và trong các luật thích hợp liên quan đến bất kỳ Thông tin Cá nhân nào. Ray Việt Nam  sẽ nỗ lực để bảo vệ sự toàn vẹn, bí mật và bảo mật Thông tin Cá nhân và có đủ khả năng bảo vệ Thông tin Cá nhân này theo một mức độ bảo vệ phù hợp.

8. Toàn vẹn Dữ liệu

Ray Việt Nam  sẽ chỉ xử lý Thông tin Cá nhân cho các mục đích phù hợp với mục đích mà Thông tin Cá nhân được thu thập hoặc được bạn cho phép. Đối với những mục đích này, Ray Việt Nam  sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân vẫn còn đáng tin cậy cho mục đích sử dụng như dự định.

9. Thi hành

Ray Việt Nam  sử dụng cách tiếp cận tự đánh giá để bảo đảm tuân thủ chính sách bảo mật này và định kỳ kiểm tra chính sách này chính xác, toàn diện đối với các thông tin như dự định sẽ được bảo vệ, được hiển thị dễ thấy, được thực hiện và có thể tiếp cận hoàn toàn, và phù hợp với các nguyên tắc bảo mật của Liên minh châu Âu. Chúng tôi khuyến khích những người quan tâm nêu ra bất kỳ mối quan ngại nào bằng cách sử dụng thông tin liên lạc được cung cấp và chúng tôi sẽ điều tra và cố gắng giải quyết bất kỳ khiếu nại, tranh cãi về việc sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân phù hợp với các nguyên tắc.

10. Thông tin Chung và Liên lạc Hỗ trợ Bảo mật

Ray Việt Nam  có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian, và bạn nên dành thời gian để xem xét chính sách này mỗi khi bạn truy cập một trong những Trang web của chúng tôi. Ray Việt Nam  cam kết bảo vệ sự riêng tư cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét gì về những nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ sự riêng tư cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn cần thêm thông tin về những cam kết bảo mật của Ray Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ hello@rayvietnam.com

11. Thắc mắc và thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc, khiếu nại, cũng như nhu cầu sửa đổi thông tin cá nhân xin liên hệ chúng tôi theo email: hello@rayvietnam.com hoặc gửi thư tới:

36 Lương Định Của, P. An Phú, Q.2, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam