Ánh sáng : 3000K
Watt : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0301

Mã SP: RAY 0301

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0304

Mã SP: RAY 0304

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0307

Mã SP: RAY 0307

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc Sách đầu giường RAY-0317

Mã SP: RAY 0317

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0322

Mã SP: RAY 0322

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 36°

Đèn LED Đọc Sách Đầu Giường RAY-62119

Mã SP: RAY-62119

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 36°

Đèn LED Đọc Sách Đầu Giường RAY-62126

Mã SP: 62126

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 36°

Đèn LED Đọc Sách Đầu Giường RAY-62128

Mã SP: 62128

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1W
Góc chiếu : 45°

Đèn LED Đọc Sách Đầu Giường RAY-L02202

Mã SP: RL02202

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0302

Mã SP: RAY 0302

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0303

Mã SP: RAY 0303

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 27000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0305

Mã SP: RAY 0305

Liên Hệ Đại Lý