Ánh sáng : 3000k
Watts : 0.5W
Góc chiếu : 15°

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0501

Mã SP: RAY 0501

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : -

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0502

Mã SP: RAY 0502

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1W
Góc chiếu : 30°

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0503

Mã SP: RAY 0503

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang RAY-0511

Mã SP: RAY 0511

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 14W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree CR150-2000L

Mã SP: CR150-2000L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 15°
Watts : 15W

Đèn LED âm trần RAY 0111

Mã SP: RAY 0111

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 36°

Đèn Led Âm Trần RAY-0101

Mã SP: RAY 0101

Liên Hệ
Màu sắc : 3000K,4000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 38°

Đèn Led Âm Trần RAY-0102

Mã SP: RAY 0102

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : Ø82x70
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0103

Mã SP:

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 11W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Âm Trần RAY-0104

Mã SP: RAY 0104

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0108

Mã SP: RAY 0108

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 20W
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0109

Mã SP: RAY 0109

Liên Hệ