Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 95 x 95 x 90mm
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang 70153

Mã SP: 70153

Liên Hệ Đại Lý
Màu sắc : 3000K
Kích thước : Ø 92 x 57 x 94mm
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang 70398

Mã SP: 70398

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 0.5W
Góc chiếu : 15°

Đèn âm bậc cầu thang LC6001-05

Mã SP: LC6001-05

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1W
Góc chiếu : 30°

Đèn âm bậc cầu thang LC6003-01

Mã SP: RAY 0503

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : -

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0502

Mã SP: RAY 0502

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang RAY-0511

Mã SP: RAY 0511

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 14W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree CR150-2000L

Mã SP: CR150-2000L

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 15°
Watts : 15W

Đèn LED âm trần RAY 0111

Mã SP: RAY 0111

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 36°

Đèn Led Âm Trần RAY-0101

Mã SP: RAY 0101

Liên Hệ Đại Lý
Màu sắc : 3000K,4000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 38°

Đèn Led Âm Trần RAY-0102

Mã SP: RAY 0102

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : Ø82x70
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0103

Mã SP: RAY 0103

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 11W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Âm Trần RAY-0104

Mã SP: RAY 0104

Liên Hệ Đại Lý