Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc Chiếu : 60°

CR100-02-G

Mã SP: CR100-02-G

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc Chiếu : 100°

CR100-02-P

Mã SP: CR100-02-P

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc chiếu : 20°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R800

Mã SP: R800

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc chiếu : 20°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R801

Mã SP: R801

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc chiếu : 20°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R802

Mã SP: R802

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc chiếu : 20°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R803

Mã SP: R803

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000k
Watts : 01W
Góc chiếu : 100°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R805

Mã SP: R805

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc Chiếu : 30°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R808

Mã SP: R808

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 2W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm trần R101

Mã SP: R101-02

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Kích thước : 10W: Ø145 x 22.3 mm

Đèn Âm Trần R103

Mã SP: R103-10

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 12W
Kích thước : 12W: 120 x 120 x 51 mm

Đèn Âm trần R104

Mã SP: R104

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 09W
Kích thước : 09W: 120 x 26 mm

Đèn Âm trần R105

Mã SP: R105

Liên Hệ Đại Lý