Ánh sáng : 3000K
Watts : 0.5W
Góc chiếu : 15°

Đèn âm bậc cầu thang 0501B

Mã SP: RAY 0501B

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Ốp Tường RAY-0507

Mã SP: RAY 0507

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0705

Mã SP: RAY 0705

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 5W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0701

Mã SP: RAY 0701

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0702

Mã SP: RAY 0702

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0703

Mã SP: RAY 0703

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0704

Mã SP: RAY 0704

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0706

Mã SP: RAY 0706

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0803

Mã SP: RAY 0803

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 4W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0804

Mã SP: RAY 0804

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0805

Mã SP: RAY 0805

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000k
Watts : 4.5W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0806

Mã SP: RAY 0806

Liên Hệ