Bán hết
Tiêu đề : Default Title

ĐÈN TƯỜNG ĐỒNG C5400

Mã SP:

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 30°

Đèn Pha Hồ Bơi R1300

Mã SP: R1300

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x03W
Góc chiếu : AD Adjust

Đèn LED Ốp Tường R902

Mã SP: R902

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x03W
Góc chiếu : AD Adjust

Đèn LED Ốp Tường R901

Mã SP: R901

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x10W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-04

Mã SP: R900-04

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 1x10W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-03

Mã SP: R900-03

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x05W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-02

Mã SP: R900-02

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 10°

Đèn Hồ bơi R1304

Mã SP: R1304

Liên Hệ Đại Lý
Tiêu đề : ĐÈN E-ROOF

Đèn E-ROOF PR 72

Mã SP: PR 72

Liên Hệ Đại Lý
Tiêu đề : Đèn E-ROOF

Đèn E-ROOF PR 48

Mã SP: PR 48

Liên Hệ Đại Lý
Tiêu đề : E-ROOF

Đèn E-ROOF CR 72

Mã SP: CR72

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 10°

Đèn Hồ bơi R1303

Mã SP: R1303

Liên Hệ Đại Lý