Ánh Sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 60°

CR100-01-G

Mã SP: CR100-01-G

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 100°

CR100-01-P

Mã SP: CR100-01-P

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc Chiếu : 60°

CR100-02-G

Mã SP: CR100-02-G

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc Chiếu : 100°

CR100-02-P

Mã SP: CR100-02-P

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 2W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm trần R101

Mã SP: R101-02

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 06W
Góc Chiếu : 20°

Đèn Âm Trần R102

Mã SP: R102

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Kích thước : 10W: Ø145 x 22.3 mm

Đèn Âm Trần R103

Mã SP: R103-10

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 12W
Kích thước : 12W: 120 x 120 x 51 mm

Đèn Âm trần R104

Mã SP: R104

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 09W
Kích thước : 09W: 120 x 26 mm

Đèn Âm trần R105

Mã SP: R105

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Góc chiếu : 15°
Kích thước : 07W: 68 x 80mm

Đèn Âm Trần R106

Mã SP: R106

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Góc chiếu : 15°
Kích thước : 07W: 68 x 68 x 80mm

Đèn Âm Trần R107

Mã SP: R107

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R109

Mã SP: R109

Liên Hệ Đại Lý