GIẢM 3%
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 15°

The Mouse - R Asperitas

Mã SP: RAY 0708

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0104

Mã SP: MAC 0104

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0103

Mã SP: MAC 0103

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0102

Mã SP: MAC 0102

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : -

MAC 0101

Mã SP: MAC 0101

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 30°

Đèn Sân Vườn RAY-0806

Mã SP: RAY 0806

Liên Hệ
GIẢM 5%
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 30°

Đèn pha RAY-0707

Mã SP: RAY 0707

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc Chiếu : -

Đèn Hồ Bơi RAY-60145

Mã SP: RAY 60145

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 4.5W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0807

Mã SP: RAY 0807

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 15°
Watts : 15W

Đèn LED âm trần RAY 0111

Mã SP: RAY 0111

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9.5W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CREE CR150-650L

Mã SP: CR150-650L

Liên Hệ
Ánh sáng : RGB
Watts : 5W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0404

Mã SP: RAY 0403

Liên Hệ