Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 15°
Watts : 15W

Đèn LED âm trần RAY 0111

Mã SP: RAY 0111

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9.5W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CREE CR150-650L

Mã SP: CR150-650L

Liên Hệ
Ánh sáng : RGB
Watts : 5W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0404

Mã SP: RAY 0403

Liên Hệ
Ánh sáng : 2700K
Watts : 5W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0403

Mã SP: RAY 0403

Liên Hệ
Ánh sáng : RGB
Watts : 7.2W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0402

Mã SP: RAY 0402

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7.2W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0401

Mã SP: RAY 0401

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0805

Mã SP: RAY 0805

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 4W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0804

Mã SP: RAY 0804

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0706

Mã SP: RAY 0706

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0704

Mã SP: RAY 0704

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0702

Mã SP: RAY 0702

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : -

Đèn LED ốp tường RAY-0509

Mã SP: RAY 0509

Liên Hệ