Ánh sáng : 3000K
Watts : 0.5W
Góc chiếu : 15°

Đèn âm bậc cầu thang 0501B

Mã SP: RAY 0501B

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0173

Mã SP: MAC 0173

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0172

Mã SP: MAC 0172

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0171

Mã SP: MAC 0171

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0170

Mã SP: MAC 0170

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0169

Mã SP: MAC 0169

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0168

Mã SP: MAC 0168

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0167

Mã SP: MAC 0167

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0166

Mã SP: MAC 0166

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0165

Mã SP: MAC 0165

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0168A

Mã SP: MAC 0168A

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0164

Mã SP: MAC 0164

Liên Hệ