Màu sắc : 3000K/4000K
Kích thước : Ø 95 x 95 x 90mm
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang 70153

Mã SP: 70153

Liên Hệ Đại Lý
Màu sắc : 3000K
Kích thước : Ø 92 x 57 x 94mm
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang 70398

Mã SP: 70398

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 0.5W
Góc chiếu : 15°

Đèn âm bậc cầu thang LC6001-05

Mã SP: LC6001-05

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1W
Góc chiếu : 30°

Đèn âm bậc cầu thang LC6003-01

Mã SP: RAY 0503

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : -

Đèn âm bậc cầu thang RAY-0502

Mã SP: RAY 0502

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Bậc Cầu Thang RAY-0511

Mã SP: RAY 0511

Liên Hệ Đại Lý