Tiêu đề : Default Title

A900

Mã SP:

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 1x05W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-01

Mã SP: R900-01

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x05W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-02

Mã SP: R900-02

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 1x10W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-03

Mã SP: R900-03

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x10W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-04

Mã SP: R900-04

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 20W
Góc Chiếu : 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-20

Mã SP: R900-20

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x03W
Góc chiếu : AD Adjust

Đèn LED Ốp Tường R901

Mã SP: R901

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x03W
Góc chiếu : AD Adjust

Đèn LED Ốp Tường R902

Mã SP: R902

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 8W
Góc chiếu : 120°

Đèn LED Trang trí R1630

Mã SP: R1630

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 08W
Góc chiếu : 120°

Đèn LED Trang trí R1631

Mã SP: R1631

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 10W
Góc chiếu : 150°

Đèn LED Trang trí R1632

Mã SP: R1632

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 08W
Góc chiếu : 120°

Đèn LED Trang trí R1633

Mã SP: R1633

Liên Hệ Đại Lý