Ánh sáng : 2700K
Watts : 14
Góc Chiếu : 15°

Đèn Tracklight R600-14

Mã SP: R607-14

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 20W
Góc chiếu : 24°

Đèn Tracklight R600-20

Mã SP: R607-20W

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3500K
Watts : 26W
Góc chiếu : 38°

Đèn Tracklight R600-26

Mã SP: R607-26

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 4000K
Watts : 32
Góc Chiếu : 60°

Đèn Tracklight R600-32

Mã SP: R607-32

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : Default Title
Watts : 06
Góc chiếu : 15°

Đèn Tracklight R601-06

Mã SP: R600-06

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 12w
Góc Chiếu : 0

Đèn Tracklight R601-12

Mã SP: R601-12

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : Default Title
Watts : 18w
Góc Chiếu : 24°

Đèn Tracklight  R601-18

Mã SP: R603-18

Liên Hệ Đại Lý