Ánh sáng : 3000K
Watts : 09W
Góc chiếu : 06°

Đèn Pha Cột R1010

Mã SP: R1010

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 30°

Đèn Pha Cột R1015

Mã SP: R1015

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 13°

R1000

Mã SP: R1000

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 3°

R1005 A

Mã SP: R1005

Liên Hệ Đại Lý
Tiêu đề : Default Title

R1005 B

Mã SP: 1005

Liên Hệ Đại Lý