CCT : 3000K
Watts : 2W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm trần R101

Mã SP: R101-02

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R111

Mã SP: R111

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R115

Mã SP: R115

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R116

Mã SP: R116

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R117

Mã SP: R117

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 08W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R119

Mã SP: R119

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R123

Mã SP: R123

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 2x15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R124

Mã SP: R124

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 07W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R125

Mã SP: R125

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 2700K
Watts : 07W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm R205

Mã SP: R205

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : 36°

Đèn Magnetic R606

Mã SP: R606

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 120°

Đèn Magnetic R607

Mã SP: R607

Liên Hệ Đại Lý