Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 13W
Góc Chiếu : 36°

Đèn LED âm trần LC1008-13

Mã SP: LC1008-13

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 38°

Đèn LED âm trần LC1010-09

Mã SP: LC1010-09

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 09W
Góc chiếu : 90°

Đèn LED âm trần LC1023-09

Mã SP: LC1023-09

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 60°

Đèn LED âm trần LC1023-12

Mã SP: LC1023-12

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 11W
Góc Chiếu : 40°/60°

Đèn LED Downlight LC1006-11

Mã SP: LC1006-11

Liên Hệ