Ánh sáng : 3000k
Watts : 11W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CREE CR100-DR630L

Mã SP: CR100-DR630L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9.5W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CREE CR150-650L

Mã SP: CR150-650L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 31W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR150-2000L

Mã SP: LR150-2000L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12.5W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR6-1000L

Mã SP: LR6-1000L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 27W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR200

Mã SP: LR200

Liên Hệ
Ánh sáng : 2850K
Watts : 13W
Góc chiếu : 24°

Đèn Led Âm Trần Cree CR80-650L

Mã SP: CR80-650L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : 36°

Đèn LED âm trần The Art Series

Mã SP: RAY 0105

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 90°

Đèn LED âm trần RAY-0118

Mã SP: RAY 0118

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : 60°

Đèn LED âm trần RAY-0117

Mã SP: RAY 0117

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 20W
Góc chiếu : 60°

Đèn LED âm trần RAY-0116

Mã SP: RAY 0116

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 60°

Đèn LED âm trần RAY-0115

Mã SP: RAY 0115

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 10°

Đèn LED âm trần RAY-0114

Mã SP: RAY 0114

Liên Hệ