Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 60°

Đèn LED âm trần LC1023-12

Mã SP: LC1023-12

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 09W
Góc chiếu : 90°

Đèn LED âm trần LC1023-09

Mã SP: LC1023-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 09
Góc chiếu : 36°

Đèn Led âm trần LC1001-09

Mã SP: LC1001-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 10°

Đèn LED âm trần RAY-0114

Mã SP: RAY 0114

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 10°

Đèn LED âm trần RAY-0113

Mã SP: RAY 0113

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 30W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED âm trần RAY-0112

Mã SP: RAY 0112

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 15°
Watts : 15W

Đèn LED âm trần RAY 0111

Mã SP: RAY 0111

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0110

Mã SP: RAY 0110

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 20W
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0109

Mã SP: RAY 0109

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : 38°

Đèn LED âm trần RAY-0108

Mã SP: RAY 0108

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : 38°

Đèn LED Âm Trần RAY-0107

Mã SP: RAY 0107

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 11W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Âm Trần RAY-0104

Mã SP: RAY 0104

Liên Hệ Đại Lý