CCT : 3000K
Watts : 09W
Kích thước : 09W: 120 x 26 mm

Đèn Âm trần R105

Mã SP: R105

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 12W
Kích thước : 12W: 120 x 120 x 51 mm

Đèn Âm trần R104

Mã SP: R104

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Góc chiếu : 15°
Kích thước : 07W: 68 x 80mm

Đèn Âm Trần R106

Mã SP: R106

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R109

Mã SP: R109

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Kích thước : 110x50 mm

R100-G

Mã SP: R100-10-G

Liên Hệ Đại Lý