Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 10-45°

Đèn LED Chiếu Điểm RAY-0201

Mã SP: RAY 0201

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 30W
Góc chiếu : 10-45°

Đèn LED Chiếu Điểm Ray-0202

Mã SP: RAY 0202

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 10-45°

Đèn LED Chiếu Điểm RAY-0203

Mã SP: RAY 0203

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 15-25°

Đèn LED Chiếu Điểm RAY-0204

Mã SP: RAY 0204

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 35W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Chiếu Sáng Shop RAY-0205

Mã SP: RAY 0205

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 8W
Góc chiếu : 40°

Đèn Led Thanh Ray RAY-0206

Mã SP: RAY 0206

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 40°

Đèn Thanh Ray RAY-0207

Mã SP: RAY-0207

Liên Hệ