Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 11W
Góc Chiếu : 40°, 60°

Đèn LED Chiếu Điểm R104-11

Mã SP: R104-11

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 13
Góc Chiếu : 36°

Đèn LED Chiếu Điểm R112-13

Mã SP: R112-13

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 09W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED Chiếu Điểm R202-09

Mã SP: R202-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 15°,25°,38°

Đèn LED Chiếu Điểm R203-09

Mã SP: R203-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 20°

Đèn LED Chiếu Điểm  R201

Mã SP: R201-10

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 15w

Đèn LED Chiếu Điểm  R207-09

Mã SP: R206-15

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED Chiếu Điểm R114

Mã SP: R114-05

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : Default Title
Watts : 09w

Đèn LED Chiếu Điểm R206-09

Mã SP:

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : Default Title
Watts : 15w

Đèn LED Chiếu Điểm R207-15

Mã SP:

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 09w

Đèn LED Chiếu Điểm  R206-15

Mã SP: R205-09

Liên Hệ Đại Lý