Góc chiếu : 120°
Watts : 34W
Ánh sáng : 3000K

Đèn Led Panel Văn Phòng FP22-32L

Mã SP: FP22-32L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 225°

Đèn LED Tuýp Cree T8-600

Mã SP: T8-600mm

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : 225°

Đèn LED Tuýp T8-1200

Mã SP: T8-1200

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 24W
Góc chiếu : 225°

Đèn LED Tuýp T8-1500

Mã SP: T8-1500mm

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 14W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree CR150-1000L

Mã SP: CR150-1000L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 31W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR150-2000L

Mã SP: LR150-2000L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 27W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR200

Mã SP: LR200

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12.5W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần Cree LR6-1000L

Mã SP: LR6-1000L

Liên Hệ
Ánh sáng : 2850K
Watts : 13W
Góc chiếu : 24°

Đèn Led Âm Trần Cree CR80-650L

Mã SP: CR80-650L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 11W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CREE CR100-DR630L

Mã SP: CR100-DR630L

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 8.7W
Góc chiếu : 15°

Đèn Led Chiếu Điểm MR16

Mã SP: MR16-15 Spot

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 34W
Góc chiếu : 120°

Đèn Led Panel Cree FP14-32L

Mã SP: FP14-32L

Liên Hệ