Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc Chiếu : 30°

Đèn Hồ Bơi MAC 60145

Mã SP: MAC 60145

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 23°

Đèn led Cắm Cỏ sân vườn LC5004-05

Mã SP: LC5004-05

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 23°

Đèn Led Cắm Cỏ sân vườn LC5004-10

Mã SP: LC5004-10

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0803

Mã SP: RAY 0803

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 4W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0804

Mã SP: RAY 0804

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0805

Mã SP: RAY 0805

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000k
Watts : 4.5W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0806

Mã SP: RAY 0806

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 4.5W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0807

Mã SP: RAY 0807

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn led sân vườn R9200

Mã SP: R9200

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3
Góc chiếu : 15

Đèn sân vườn 30108-3W

Mã SP: LC5001-03

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : -

Đèn Sân Vườn RAY-0601

Mã SP: RAY 0601

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 30°

Đèn Sân Vườn RAY-0808

Mã SP: RAY 0808

Liên Hệ Đại Lý