Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 13W
Góc Chiếu : 36°

Đèn LED âm trần LC1008-13

Mã SP: LC1008-13

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 38°

Đèn LED âm trần LC1010-09

Mã SP: LC1010-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 09W
Góc Chiếu : 38°

Đèn LED âm trần LC1011-09

Mã SP: LC1011-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 2W
Góc Chiếu : 19°

Đèn LED chiếu điểm LC009-02

Mã SP: MAC 0166

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 09W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm LC1002-09

Mã SP: LC1002-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 15°,25°,38°

Đèn LED chiếu điểm LC1003-09

Mã SP: LC1003-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 6W
Góc Chiếu : 36°

Đèn LED chiếu điểm LC1004-06

Mã SP: LC1004-06

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 11W
Góc Chiếu : 40°, 60°

Đèn LED chiếu điểm LC1005-11

Mã SP: LC1005-11

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0160

Mã SP: MAC 0160

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0161

Mã SP: MAC 0161

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0162

Mã SP: MAC 0162

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0163

Mã SP: MAC 0163

Liên Hệ Đại Lý