Ánh Sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0160

Mã SP: MAC 0160

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0161

Mã SP: MAC 0161

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0162

Mã SP: MAC 0162

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0163

Mã SP: MAC 0163

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0164

Mã SP: MAC 0164

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0165

Mã SP: MAC 0165

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0166

Mã SP: MAC 0166

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0167

Mã SP: MAC 0167

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0168

Mã SP: MAC 0168

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0168A

Mã SP: MAC 0168A

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0169

Mã SP: MAC 0169

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm MAC 0170

Mã SP: MAC 0170

Liên Hệ