Ánh sáng : 3000K
Watts : 7.2W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0401

Mã SP: RAY 0401

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : RGB
Watts : 7.2W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0402

Mã SP: RAY 0402

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 5W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0403

Mã SP: RAY 0403

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : RGB
Watts : 5W
Góc chiếu : 180°

LED Dây RAY-0404

Mã SP: RAY 0403

Liên Hệ Đại Lý