Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0324

Mã SP: RAY 0324

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0323

Mã SP: RAY 0323

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0322

Mã SP: RAY 0322

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0321

Mã SP: RAY 0321

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0320

Mã SP: RAY 0320

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0318

Mã SP: RAY 0318

Liên Hệ
GIẢM 3%
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc Sách đầu giường RAY-0317

Mã SP: RAY 0317

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn Led đọc sách đầu giường RAY-0316

Mã SP: RAY 0316

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0312

Mã SP: RAY 0312

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0311

Mã SP: RAY 0311

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0310

Mã SP: RAY 0310

Liên Hệ
Ánh sáng : 2700K
Watts : 1.5W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED đọc sách đầu giường RAY-0309

Mã SP: RAY 0309

Liên Hệ