Ánh sáng : 3000K
Watts : 35W
Góc chiếu : 140°

Đèn LED Thanh LT60

Mã SP: LT60

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LT90

Mã SP: LT90

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LT120

Mã SP: LT120

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LE5535

Mã SP: LE5535

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LG1616C

Mã SP: LG1616C

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LG1616K

Mã SP: LG1616K

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 14.4W
Góc chiếu : 180°

Đèn LED Thanh LS5050

Mã SP: LS5050

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LS7977

Mã SP: LS7977

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LS1911C

Mã SP: LG1911C

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LS1911K

Mã SP: LS1911K

Liên Hệ