Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 140°
Watts : 35W

Đèn LED Thanh LT60

Mã SP: LT60

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 26W
Góc chiếu : 155°

Đèn LED Thanh LT90

Mã SP: LT90

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 48W
Góc chiếu : 135°

Đèn LED Thanh LT120

Mã SP:

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 20W
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LE5535

Mã SP: LE5535

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7.2W
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LG1616C

Mã SP: LG1616C-

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LG1616K

Mã SP:

Liên Hệ
Watts : 25W/15W
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 97°

Đèn LED Thanh LS5050

Mã SP: LS5050

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LS7977

Mã SP: LS7977

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LS1911C

Mã SP:

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn LED Thanh LS1911K

Mã SP: LS1911K

Liên Hệ