Ánh sáng : 3000K
Watts : 07W
Góc chiếu : 10°

Đèn LED Tracklight R601

Mã SP: R601

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 24°

Đèn LED Tracklight R602

Mã SP: R602

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 06W
Góc chiếu : 120°

Đèn Magnetic R603

Mã SP: R603

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : 36°

Đèn Magnetic R604

Mã SP: R604

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : 36°

Đèn Magnetic R606

Mã SP: R606

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 120°

Đèn Magnetic R607

Mã SP: R607

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 6W
Góc chiếu : 36°

R605

Mã SP: R605

Liên Hệ Đại Lý