Ánh sáng : 3000K
Watts : 34W
Góc chiếu : 120°

Đèn Led Panel Cree F14

Mã SP: F14

Liên Hệ
Góc chiếu : 120°
Watts : 34W
Ánh sáng : 3000K

Đèn Led Panel Văn Phòng F22

Mã SP: F22

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 50W
Góc chiếu : 120°

Đèn Led Văn Phòng Cao Cấp F24

Mã SP: F24

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn Led Panel Troffers ZR24

Mã SP:

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn Led Panel Troffers CR24- Smartcast

Mã SP: CR24

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn Led Panel Troffers CR14 - Smartcast

Mã SP: CR14

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : -
Góc chiếu : -

Đèn Led Panel Troffers CR1x4 Light Engine

Mã SP: CR1x4

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : -
Watts : -

Đèn Led Panel Troffers CR1x2 Light Engine

Mã SP: CR1x2

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 34W
Góc chiếu : 120°

Đèn Led Panel LR22 - 600X600

Mã SP: LR22

Liên Hệ