Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 30°

Đèn Sân Vườn RAY-0808

Mã SP: RAY 0808

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 30°

Đèn pha RAY-0707

Mã SP: RAY 0707

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 5W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0701

Mã SP: RAY 0701

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 30°
Watts : 3W

Đèn Pha LC5001-03

Mã SP: LC5001-03

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha LC5002-07

Mã SP: LC5002-07

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0704

Mã SP: RAY 0704

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 13°

Đèn Pha LC5003-05

Mã SP: LC5003-05

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0706

Mã SP: RAY 0706

Liên Hệ Đại Lý