GIẢM 3%
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 15°

The Mouse - R Asperitas

Mã SP: RAY 0708

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 30°

Đèn Sân Vườn RAY-0808

Mã SP: RAY 0808

Liên Hệ
GIẢM 5%
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 30°

Đèn pha RAY-0707

Mã SP: RAY 0707

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 5W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0701

Mã SP: RAY 0701

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0702

Mã SP: RAY 0702

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0703

Mã SP: RAY 0703

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 10°

Đèn Pha RAY-0704

Mã SP: RAY 0704

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0705

Mã SP: RAY 0705

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 15°

Đèn Pha RAY-0706

Mã SP: RAY 0706

Liên Hệ