Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần R100-10-P

Mã SP: R100-10-P

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần R100-12-P

Mã SP: R100-12-P

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 11W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CR100-DR630L

Mã SP: CR100-DR630L

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 14W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần CR150

Mã SP: CR150

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 31W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần LR150-2000L

Mã SP: LR150-2000L

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 27W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần LR200-2000L

Mã SP: LR200

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12.5W
Góc chiếu : 90°

Đèn Led Âm Trần LR6-1000L

Mã SP: LR6-1000L

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 90°

Đèn LED Âm Trần R100-10-G

Mã SP: R100-10-G

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 90°

Đèn LED Âm Trần R100-12-G

Mã SP: R100-12-G

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 38°

Đèn LED Âm Trần R102-09

Mã SP: R102-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 11W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Âm Trần R104-11

Mã SP: R104-11

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 36°

Đèn Led Âm Trần R106-05

Mã SP: R106-05

Liên Hệ Đại Lý