Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần LC1022-07

Mã SP: LC1022-07

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần LC1022-09

Mã SP: LC1022-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần LC1022-12

Mã SP: LC1022-12

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần LC1025-09

Mã SP: LC1025-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần LC1025-12

Mã SP: LC1025-12

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 36°

Đèn âm trần Led LC10015

Mã SP: LC1001-15

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 38°

Đèn LED âm trần LC1010-09

Mã SP: LC1010-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 09W
Góc chiếu : 90°

Đèn LED âm trần LC1023-09

Mã SP: LC1023-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K, 4000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 60°

Đèn LED âm trần LC1023-12

Mã SP: LC1023-12

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 2W
Góc Chiếu : 19°

Đèn LED chiếu điểm LC009-02

Mã SP: MAC 0166

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K,4000K
Watts : 09W
Góc Chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm LC1002-09

Mã SP: LC1002-09

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K, 4000K
Watts : 9W
Góc Chiếu : 15°,25°,38°

Đèn LED chiếu điểm LC1003-09

Mã SP: LC1003-09

Liên Hệ Đại Lý