Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0102

Mã SP: MAC 0102

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0103

Mã SP: MAC 0103

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : -

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0104

Mã SP: MAC 0104

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : -

MAC 0101

Mã SP: MAC 0101

Liên Hệ