Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0102

Mã SP: MAC 0102

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 9W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0105

Mã SP: MAC 0105

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 90°

Đèn Âm Trần Khách Sạn MAC 0107

Mã SP: MAC 0107

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 20°
Watts : 20W

Đèn pha MAC SLL1140U-C20

Mã SP: MAC SLL1140U-C20

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 120°
Watts : 5W

Đèn LED ốp tường MAC SL3220A-3

Mã SP: MAC SL3220A-3

Liên Hệ
Ánh Sáng : 3000K
Góc chiếu : 2°
Watts : 8W

Đèn LED ốp tường MAC SL3210B-4

Mã SP: MAC SL3210B-4

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 12.5°
Watts : 6W

Đèn Sân Vườn MAC SL1105FB-3

Mã SP: MAC SL1105FB-3

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 40°
Watts : 3W

Đèn Cắm Cỏ Sân Vườn MAC 60131

Mã SP: MAC 60131

Liên Hệ
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 30°
Watts : 12W

Đèn Hồ Bơi MAC SL5106B-6

Mã SP: MAC SL5106B-6

Liên Hệ