Ánh sáng : 3000k
Watts : 1W
Góc chiếu : 10o

Đèn Âm đất R1200

Mã SP: R1200

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 3W
Góc chiếu : 10 độ

Đèn Âm đất R1201

Mã SP: R1201

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000k
Watts : 5W
Góc chiếu : 13 độ

Đèn Âm đất R1202

Mã SP: R1202

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000k
Watts : 6W
Góc chiếu : 10 độ

Đèn Âm đất R1203

Mã SP: R1203

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000 - 4000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 100 độ

Đèn Âm đất R1204

Mã SP: R1204 A1-A2-A3

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000- 4000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 23°

Đèn dẫn lối R1503

Mã SP: R1503

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 1x05W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-01

Mã SP: R900-01

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x05W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-02

Mã SP: R900-02

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 1x10W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-03

Mã SP: R900-03

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x10W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-04

Mã SP: R900-04

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x03W
Góc chiếu : AD Adjust

Đèn LED Ốp Tường R901

Mã SP: R901

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x03W
Góc chiếu : AD Adjust

Đèn LED Ốp Tường R902

Mã SP: R902

Liên Hệ Đại Lý