Ánh Sáng : 4000K
Góc Chiếu : -
Watts : 168W

Đèn Đường Cree

Mã SP: CR DD001

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc Chiếu : 30°

Đèn Hồ Bơi MAC 60145

Mã SP: MAC 60145

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 5W
Góc chiếu : 23°

Đèn led Cắm Cỏ sân vườn LC5004-05

Mã SP: LC5004-05

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 23°

Đèn Led Cắm Cỏ sân vườn LC5004-10

Mã SP: LC5004-10

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 10W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0803

Mã SP: RAY 0803

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 4W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0804

Mã SP: RAY 0804

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 18W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0805

Mã SP: RAY 0805

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000k
Watts : 4.5W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0806

Mã SP: RAY 0806

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 4.5W
Góc chiếu : -

Đèn LED Dẫn Lối RAY-0807

Mã SP: RAY 0807

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Ốp Tường RAY-0506

Mã SP: RAY 0506

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 6W
Góc chiếu : 40°

Đèn LED Ốp Tường RAY-0507

Mã SP: RAY 0507

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Góc chiếu : 30°
Watts : 3W

Đèn Pha LC5001-03

Mã SP: LC5001-03

Liên Hệ Đại Lý