Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc Chiếu : 30°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R808

Mã SP: R808

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 06W
Góc Chiếu : 20°

Đèn Âm Trần R102

Mã SP: R102

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm R202

Mã SP: R202

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 3W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED Đọc Sách Đầu Giường R1601

Mã SP: R1601

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 1x05W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-01

Mã SP: R900-01

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x05W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-02

Mã SP: R900-02

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 1x10W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-03

Mã SP: R900-03

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x10W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-04

Mã SP: R900-04

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x03W
Góc chiếu : AD Adjust

Đèn LED Ốp Tường R901

Mã SP: R901

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x03W
Góc chiếu : AD Adjust

Đèn LED Ốp Tường R902

Mã SP: R902

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 24W
Kích thước : 24W: 598x298x12mm

Đèn Led Panel R1400

Mã SP: R1400

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 3W
Góc chiếu : 30°

Đèn Led Đọc Sách Đầu Giường R1600

Mã SP: R1600

Liên Hệ Đại Lý